Home » Prostorni plan općine Škabrnja

Prostorni plan općine Škabrnja

UPU SPORTSKO REKREACIJSKA ZONA VLAČINE – PROČIŠĆENI TEKST:

 1. UPU SRZ VLAČINE – PROČIŠĆENI TEKST

IZMJENE I DOPUNE UPU SPORTSKO REKREACIJESKE ZONE VLAČINE:


DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠKABRNJA:

 1. ODLUKA o donošenju Dopune Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja
 2. Dopune PPUO Škabrnja.doc
 3. Namjena i korištenje
 4. Građevinska područja

 1. ODLUKA o izradi dopune Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja (.pdf)

UPU VLAČINE – USVOJENI URBANISTIČKI PLANOVI:


UPU MARINOVAC – USVOJENI URBANISTIČKI PLANOVI:


IZMJENE I DOPUNE UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE VLAČINE​:

 1. UPU SPORTSKO REKREACIJSKA ZONA VLAČINE – POSTUPAK DONOŠENJA (.zip)
 2. Izmjene i dopune UPU Vlačine – Knjiga I i Knjiga II (.zip)
 3. IZMJENE I DOPUNE UPU SPORTSKA ZONA VLAČINE – KARTE (.zip)

29.4.2016

 1. Dokumenti o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone-I2- Vlačine- UPU- 3 na području Općine Škabrnja (PREUZMI)

 2. Dokumenti o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone-I2- Marinovac -UPU- 1 na području Općine Škabrnja (PREUZMI)

Izmjene i dopune:

Preuzmi ZIP datoteku (27MB).

PPUO Pročišćeni tekst 2015

Ostalo:

PPUO ŠKABRNJA - ODREDBE

PPUO ŠKABRNJA – ODREDBE

PPUO ŠKABRNJA - OBAVEZNI PRILOZI

PPUO ŠKABRNJA – OBAVEZNI PRILOZI

PPUO ŠKABRNJA - OBRAZLOŽENJE

PPUO ŠKABRNJA – OBRAZLOŽENJE

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju nerazvrstanih cesta u mjestu Škabrnja (30. travnja 2013.)

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju nerazvrstanih cesta u mjestu Škabrnja (30. travnja 2013.)

Izmjene i dopune PPUO

Izmjene i dopune PPUO